rodokmeny rodin

Hledání předků - jak začít?


Na začátku cesty k vaší rodinné historii budeme potřebovat vaši spolupráci při zodpovězení několika otázek:

Co chci dostat?

Zamyslete se nad tím, jaké informace a o kterých předcích chcete získat. Jak hluboko do historie vaší rodiny se chcete vydat? Máme jít po stopách vaší otcovské linie nebo vás zajímají všechny větve rodu? Důležitá je také otázka, v jakém časovém horizontu očekáváte výsledky.

Kolik chci investovat?

S rozsahem výzkumu souvisí také cena výsledné práce. Tu vám sdělíme po zjištění vašich požadavků. Pro lepší představu můžete navštívit stránku o cenách. Protože chceme, abyste měli své finance plně pod kontrolou, domluvíme s vámi finanční limit na výzkum a budeme se držet v jeho mezích.

Jaká nejstarší data znám?

Máte doma rodné, výuční či domovské listy a jiné dokumenty svých rodičů nebo prarodičů? Připravte je na jedno místo, budeme je společně potřebovat. Vzpomeňte si na rodinné příběhy, které vám vaši předci vyprávěli a pokuste se je alespoň ve zkratce zapsat na papír. Vyzpovídejte nejstarší členy rodiny, v jejich vzpomínkách se určitě ukrývá spousta zajímavostí o minulých generacích rodu. Na papír se taky pokuste zachytit rodový strom vycházející od vás k vašim prarodičům a praprarodičům. Zajímají nás data a místa narození, sňatků a případných úmrtí. Poznamenejte jak data, která znáte určitě (např. z dokumentů), tak data, která nemáte doložená, ale v rodině se o nich hovořilo.

Plná moc pro „živé“ záznamy

Novodobé matriční knihy nejsou volně přístupné v archivu, ale jsou uloženy u matričních úřadů a to 100 let od provedení posledního záznamu u narození, 75 let u sňatků a 30 let od úmrtí. Právo nahlížet do nich mají pouze přímí příbuzní nebo jejich zplnomocnění zástupci. Abychom pro vás mohli tyto záznamy vyhledat, budeme tedy od vás potřebovat úředně ověřenou plnou moc a kopii dokladu prokazující příbuznost (rodný nebo oddací list).


... v tuto chvíli již máte vše potřebné k tomu, abyste nás mohli kontaktovat emailem nebo telefonicky a cesta k rodinné historii může začít. Práci si plánujeme dopředu, je tedy třeba počítat s určitou lhůtou, než budeme moci na vašem projektu pracovat. Před zahájením práce vám zašleme návrh smlouvy a po jejím podpisu může výzkum začít. Vlastní práce trvá obvykle 1-2 měsíce, podle rozsahu požadavků.

Těšíme se na setkání s Vámi!