rodokmeny rodin

Ceny

Před každým výzkumem rodinné historie je dobré zvážit, jaké máte představy o výstupech badání. S rozsahem výzkumu souvisí také cena výsledné práce. Tu vám sdělíme po zjištění vašich požadavků. Protože chceme, abyste měli své finance plně pod kontrolou, domluvíme s vámi finanční limit na výzkum a budeme se držet v jeho mezích.


Matriční záznamy

Vyhledání 1 – 10 záznamů 220,- / záznam
Vyhledání 11 – 20 záznamů 200,- / záznam
Vyhledání více než 20 záznamů 180,- / záznam

Záznamem se rozumí záznam o narození, sňatku, nebo úmrtí jedné konkrétní osoby. V ceně je zahrnuto zpracování a fotodokumentace daného záznamu.


Ostatní archivní zdroje

Přepis a překlad jedné strany gruntovní knihy 1500,-
Výzkum v jiných archivních zdrojích (např. soupisy poddaných, školní/obecní/ farní fondy apod.) dle individuální domluvy.


Čtení jednotlivých záznamů

Jeden záznam v matrice v 18. století 300,-
Jeden záznam v matrice v 17. století 400,-


Kniha rodu, ilustrovaný rodostrom, rodový znak/erb

Kniha rodu (formátu A4) 12.000,-
K ceně knihy jsou výsledně připočítány náklady na tisk a vazbu

 

Rodový erb/znak od 1.500,-
Barevná digitální ilustrace formát A3 od 2.500,-
Černobílá ruční kresba formát A2 dle ceníku paní malířky
Barevná ruční malba formát A2 dle ceníku paní malířky
(dále dle náročnosti zadání: např. velké množství osob, vyobrazení rodného statku, vsi, krajiny, atd.),   

 

Časová náročnost

Snažíme se, abychom klientovi vždy odevzdali kvalitně zpracovaný rodový výzkum. To chce dostatek času. A protože projektů máme opravdu hodně, musíme sestavovat kalendář, do kterého samozřejmě případně zařadíme i váš projekt. Klient však musí počítat s tím, že nestačí zavolat a říci, že za měsíc potřebují mít hotovo. Zpracování rodopisného výzkumu trvá cca 3 měsíce a s touto dobou je nutné počítat. Pokud projekt potřebujete v kratším časovém úseků, jsme ochotni za určitých podmínek na toto přistoupit, ale cena se zvyšuje o 50%, neboť musíme zapojit také externího genealoga, abychom odvedli opravdu kvalitní práci. Zkrácení výzkumu je možné jen u menších projektů, rozhodně není možné sestavit například 6. generační vývod za jeden měsíc.

 

Příklady cen

Protože víme, že pro mnoho z vás jsou ceníky složité a nepřehledné, neboť nemáte žádné zkušenosti s genealogickou prací, nabízíme Vám příklady kalkulací nejčastějších přání našich zákazníků. Ceny jsou maximální při všech dohledaných záznamech (předpokládá se například, že některá data již znáte, takže výsledná cena pak bude nižší. Výchozí generace (od které se cena počítá) je ta, ke které nám dodáte materiály, např. vaše babička, prababička, atd.)


Otcovská linie (včetně grafu)

6 generací 3.900,- Otcovská linie
6 generací s manželkami 5.000,-
8 generací 4.500,-
8 generací s manželkami 6.500,-

 

Vývod (včetně grafu)

4 generace 6.500,- Vývod
5 generací 13.500,-
6 generací 28.000,-